„Сега виждам как експериментът, който започнахме заедно с шепа хора преди години (…) се е превърнал в цялостен терапевтичен метод, зрял и развиващ се, който се преподава и практикува по целия свят.” Лора Пърлс

"Пътят на героя" 20-22 юли личностно-трансформативен семинар

Виж повече

EAGT Gestalt Conference 19-22 September 2019, Budapest

Виж повече