„Сега виждам как експериментът, който започнахме заедно с шепа хора преди години (…) се е превърнал в цялостен терапевтичен метод, зрял и развиващ се, който се преподава и практикува по целия свят.” Лора Пърлс

Сертифицирано обучение по гещалттерапия - 5 април 2019г.

Виж повече

G222: “Незавършените ситуации – ключ към нашето неЩАСТИЕ” лекция 12 март

Виж повече

"Първите 7 стъпки в гещалттерапията" - тематични преживелищни групи

Виж повече

EAGT Gestalt Conference 19-22 September 2019, Budapest

Виж повече