„Сега виждам как експериментът, който започнахме заедно с шепа хора преди години (…) се е превърнал в цялостен терапевтичен метод, зрял и развиващ се, който се преподава и практикува по целия свят.” Лора Пърлс

Пети прием - втора група за сертифицирано обучение по гещалттерапия

Виж повече

Семинар "Въведение в гещалттерапията" - 24 ноември

Виж повече