Предстоящи събития

Първите 7 стъпки в гещалттерапията

тематични преживелищни групи в София и страната 2018-2019 г.:

24.02.2019г. в Разград

03.03.2019г. в Шумен

16.03.2019г. в София

30.03.2019г. в Благоевград

30.03.2019г. в Бургас

30.03.2019г. във Варна

12.05.2019г. в Пловдив

EAGT Gestalt Conference 2019

19-22 September 2019, Budapest