Първите 7 стъпки в гещалттерапията

По инициатива на Български институт по гещалттерапия (БИГТ) от октомври тази година стартират тематични преживелищни групи, водени от гещалттерапевти в различни градове на страната.

Групите са подходящи за студенти, хора интересуващи от обучението по гещалттерапия и други с различен интерес от бъдещо обучение, които желаят да се обогатят с нови познания, осъзнавания и инструменти за справяне в живота и работата.

Форматът е седем 3-часови срещи, проведени в рамките на 4 месеца. Групите са от 8 до 12 участника и са затворени, което означава, че след началото на групата нови участници не се приемат. Всяка група се води от двама гещалттерапевти. Включването на участниците в групата става с предварителен контакт и интервю с водещите.

Съдържание на 7-те срещи:

1) Добре дошли. Изкуство на взаимоотношенията в гещалттерапията.

2) Във фокуса на прожектора, тук и сега.

3) Израстване вместо порастване.

4) Аз и другите.

5) Аз и другите – адаптация към средата.

6) Аз и тялото.

7) Край или начало.

Групите се структурират и водят по установен от БИГТ стандарт, като всяка група е уникална, спрямо индивидуалните особености на участниците.

Издава се сертификат за участие за 21 часа личен опит с гещалттерапия – кредит при последващо обучение.

Такса (за една среща): 60 лв.

 

СТАРТИРАЩИ ГРУПИ В

София, В.Търново, Габрово, Пловдив, Бургас

 

Начало: 8 ноември 2018 г. гр.София

Водещи: Мария Атанасова и Божидар Цендов

За записване и информация: 0888 309 719 / mariyapsy@gmail.com

Мария Атанасова е магистър психолог, гещалттерапевт. Професионални компетенции в областите на индивидуална, групова и семейна психотерапия. С опит в презентиране, водене на лекции и уъркшопи.

Божидар Цендов е магистър психолог, гещалтистки консултант. Създател и водещ на семинари за личностна реализация. Автор на книгата “Пътеводител на будния дух”.

 

∗ ∗ ∗

Начало: 13 ноември 2018 г. гр.Велико Търново

15 ноември 2018 г. гр.Габрово

Водещи: Велина Кръстинкова и Красимира Божанкова

За записване и информация: 0896 732 839 / vkrastinkova@yahoo.com

Велина Кръстинкова е магистър психолог “Психология на личността”, гещалттерапевт, 10 години практика, като психолог.

Красимира Божанкова е магистър психолог “Социална психология”, гещалттерапевт, фасилитатор “Системни констелации”.

 

∗ ∗ ∗

Начало: 17 ноември 2018 г. гр.София

25 ноември 2018 г. гр.Пловдив

Водещи: Ирина Кирякова и Стоян Кузманов

За записване и информация: 0887 892 879 / irina.lazarova@gmail.com

Ирина Кирякова е гещалттерапевт и член на БИГТ и EAGT, позитивен психотерапевт и обучител, член на ДПБ. Автор на книгата “Любовта намира начин – психотерапия на ежедневието”. Има 16 години опит като психотерапевт на частна практика и 7 години като обучител по психотерапия.

Стоян Кузманов е магистър психолог, член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), хипнотерапевт, член на Българската асоциация по хипноза (БАХ), гещалтистки консултант. С опит в индивидуалната терапия и консултиране, и провеждането на професионални тренинги.

 

∗ ∗ ∗

Начало на групите с водещи Златина Кротева и Диана Калицова:

24 януари 2019г. гр.София

27 януари 2019г. гр.Бургас

За записване и информация: 0887 107 487 / dkalitsova@gmail.com

Златина Кротева е психолог по образование, практикуващ гещалттерапевт, сертифицирана с първия за България випуск към Българския институт по гещалттерапия (БИГТ) и от Европейската асоциация по гещалттерапия (EAGT). Има опит в работа с деца и възрастни, групова и индивидуална терапия. Ководеща е на групи за личен процес към обучителни програми на БИГТ.

Диана Калицова е психолог, гещалт психотерапевт, фасилитатор „Фамилни Констелации“, председател на Българската асоциация по гещалттерапия (БАГТ), сертифициран пълноправен член на Европейската асоциация по гещалттерапия (EAGT), основател на център за физическо и душевно здраве „Awakening Center”, където практикува като психолог-психотерапевт и работи с възрастни, подрастващи, двойки и семейства, води терапевтични групи с различна тематична насоченост, ководеща е и на групи за личен процес към обучителни програми на Български институт по гещалттерапия (БИГТ).

 

Очаквайте още групи във Варна, Шумен, Благоевград, Разград, Русе.

Заявете желанието си да участвате, дори ако групата все още не е официално обявена, като ни пишете на info@gestalt-bulgaria.org

 

Следете за други стартиращи групи тук и като се абонирате за имейл бюлетина на БИГТ.

Приемът на документи е отворен за кандидатстване в сертифицираното обучение по гещалттерапия през 2019 г.