Първите 7 стъпки в гещалттерапията

По инициатива на Български институт по гещалттерапия (БИГТ) от октомври тази година стартират тематични преживелищни групи, водени от гещалттерапевти в различни градове на страната.

Групите са подходящи за студенти, хора интересуващи от обучението по гещалттерапия и други с различен интерес от бъдещо обучение, които желаят да се обогатят с нови познания, осъзнавания и инструменти за справяне в живота и работата.

Форматът е седем 3-часови срещи, проведени в рамките на 4 месеца. Групите са от 8 до 12 участника и са затворени, което означава, че след началото на групата нови участници не се приемат. Всяка група се води от двама гещалттерапевти. Включването на участниците в групата става с предварителен контакт и интервю с водещите.

Съдържание на 7-те срещи:

1) Добре дошли. Изкуство на взаимоотношенията в гещалттерапията.

2) Във фокуса на прожектора, тук и сега.

3) Израстване вместо порастване.

4) Аз и другите.

5) Аз и другите – адаптация към средата.

6) Аз и тялото.

7) Край или начало.

Групите се структурират и водят по установен от БИГТ стандарт, като всяка група е уникална, спрямо индивидуалните особености на участниците.

Издава се сертификат за участие за 21 часа личен опит с гещалттерапия – кредит при последващо обучение.

Такса (за една среща): 60 лв.

 

Стартират групи в следните градове:

 

РАЗГРАД

24 февруари 2019г.

Водещи: Таня Кидакова и Бояна Караджова

За записване: 0897 902 087 / boqna78@gmail.com

Таня Кидакова е магистър психолог, сертифициран гещалттерапевт. Има опит в работа с деца и възрастни, работила е в социалната сфера като психолог. Водеща на групи за личен процес към обучителни програми на БИГТ. Има собствена практика като терапевт от 5 години.

Бояна Караджова е магистър психолог по образование. Сертифициран гещалттерапевт. Специалист в работа със зависимости. Професионален опит в индивидуална, семейна и групова терапия.

 

ШУМЕН

3 март 2019г.

Водещи: Таня Кидакова и Бояна Караджова

За записване: 0897 902 087 / boqna78@gmail.com

Таня Кидакова е магистър психолог, сертифициран гещалттерапевт. Има опит в работа с деца и възрастни, работила е в социалната сфера като психолог. Водеща на групи за личен процес към обучителни програми на БИГТ. Има собствена практика като терапевт от 5 години.

Бояна Караджова е магистър психолог по образование. Сертифициран гещалттерапевт. Специалист в работа със зависимости. Професионален опит в индивидуална, семейна и групова терапия.

 

СОФИЯ

16 март 2019г.

Водещи: Жанета Стойкова и Красимира Дянкова

За записване: 0889489446 / jeanettestv@yahoo.com

Жанета Стойкова е завършила първата група на обучението за гещалт терапевти към БИГТ. Председател е на Контролния съвет на БАГТ. Работи с индивидуални клиенти и с двойки, води терапевтични групи. Като коуч работи с лидери и екипи от корпоративния сектор, където също прилага елементи от гещалт терапевтичния подход и някои телесно-ориентирани практики.

Красимира Дянкова е бакалавър и магистър по психология и магистър по логопедия. Акредитиран гещалт терапевт в първото за България обучение към БИГТ. Сертифицирана е в системни фамилни констелации, звукостимулация по метода Томатис, слухова преработка TAVS, Brain Gym терапия. Съосновател и член на управителния съвет на БАГТ. Частно практикуващ терапевт с 10 години опит в индивидуална и групова терапия с деца и възрастни, кризисни ситуации, психосоматика.

 

БЛАГОЕВГРАД

30 март 2019г.

Водещи: Мария Атанасова и Божидар Цендов

За записване: 0888 309 719 / mariyapsy@gmail.com

Мария Атанасова е магистър психолог, гещалттерапевт. Професионални компетенции в областите на индивидуална, групова и семейна психотерапия. С опит в презентиране, водене на лекции и уъркшопи.

 

Божидар Цендов е магистър-психолог, гещалтистки консултант. Създател и водещ на семинари за личностна реализация. Автор на книгата “Пътеводител на будния дух”.

 

БУРГАС

30 март 2019г.

Водещи: Златина Кротева и Диана Калицова

За записване: 0887 107 487 (Златина) / dkalitsova@gmail.com (Диана)

Златина Кротева е психолог по образование, практикуващ гещалттерапевт, сертифицирана с първия за България випуск към Български институт по гещалттерапия (БИГТ) и от Европейската асоциация по гещалттерапия (EAGT). Има опит в работа с деца и възрастни, групова и индивидуална терапия. Ко-водеща е на групи за личен процес към обучителните програми на БИГТ.

Диана Калицова е психолог, гещалт психотерапевт, фасилитатор “Фамилни констелации”, председател на Българската асоциация по гещалт терапия (БАГТ), сертифициран пълноправен член на Европейската асоциация по гещалт терапия (EAGT). Практикува като психолог-психотерапевт и работи с възрастни, подрастващи, двойки и семейства, ко-водеща е и на групи за личен процес към обучителните програми на Български институт по гещалттерапия (БИГТ).

 

ВАРНА

30 март 2019г.

Водещи: Жанета Стойкова и Красимира Дянкова

За записване: 0889489446 / jeanettestv@yahoo.com

Жанета Стойкова е завършила първата група на обучението за гещалт терапевти към БИГТ. Председател е на Контролния съвет на БАГТ. Работи с индивидуални клиенти и с двойки, води терапевтични групи. Като коуч работи с лидери и екипи от корпоративния сектор, където също прилага елементи от гещалт терапевтичния подход и някои телесно-ориентирани практики.

Красимира Дянкова е бакалавър и магистър по психология и магистър по логопедия. Акредитиран гещалт терапевт в първото за България обучение към БИГТ. Сертифицирана е в системни фамилни констелации, звукостимулация по метода Томатис, слухова преработка TAVS, Brain Gym терапия. Съосновател и член на управителния съвет на БАГТ. Частно практикуващ терапевт с 10 години опит в индивидуална и групова терапия с деца и възрастни, кризисни ситуации, психосоматика.

 

ПЛОВДИВ

12 май 2019г.

Водещи: Ирина Кирякова и Стоян Кузманов

За записване: 0887 892 879 / irina.lazarova@gmail.com

Ирина Кирякова е гещалттерапевт и член на БИГТ и EAGT, позитивен психотерапевт и обучител, член на ДПБ. Автор на книгата “Любовта намира начин – психотерапия на ежедневието”. Има 16 години опит като психотерапевт на частна практика и 7 години като обучител по психотерапия.

Стоян Кузманов е магистър психолог, член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), хипнотерапевт, член на Българската асоциация по хипноза (БАХ), гещалтистки консултант. С опит в индивидуалната терапия и консултиране, и провеждането на професионални тренинги.

Заявете желанието си да участвате, дори ако групата все още не е официално обявена, като ни пишете на info@gestalt-bulgaria.org

 

Следете за други стартиращи групи тук и като се абонирате за имейл бюлетина на БИГТ.

Приемът на документи е отворен за кандидатстване в сертифицираното обучение по гещалттерапия през 2019 г.