БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО ГЕЩАЛТТЕРАПИЯ

Всяка нова година провокира обикновено у нас вярата за промяна към по-добро бъдеще.

Промяната от гледна точка на гещалттерапията и гещалтистката философия за живота идва с осъзнатостта.

Пожелаваме ви нужната осъзнатост, здраве и сили, за да случвате желаните промени за вас и света около вас!

Честити да са и всички именници!

От екипа на БИГТ


Is this email not displaying correctly? View it in your browser

unsubscribe from this list