БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО ГЕЩАЛТТЕРАПИЯ

По инициатива на Български институт по гещалттерапия (БИГТ) от октомври тази година стартират тематични преживелищни групи, водени от гещалттерапевти в различни градове на страната.

Групите са подходящи за студенти, хора интересуващи от обучението по гещалттерапия и други с различен интерес от бъдещо обучение, които желаят да се обогатят с нови познания, осъзнавания и инструменти за справяне в живота и работата.

Форматът е седем 3-часови срещи, проведени в рамките на 4 месеца. Групите са от 8 до 12 участника и са затворени, което означава, че след началото на групата нови участници не се приемат. Всяка група се води от двама гещалттерапевти. Включването на участниците в групата става с предварителен контакт и интервю с водещите.

Съдържание на 7-те срещи:

1) Добре дошли. Изкуство на взаимоотношенията в гещалттерапията.

2) Във фокуса на прожектора, тук и сега.

3) Израстване вместо порастване.

4) Аз и другите.

5) Аз и другите – адаптация към средата.

6) Аз и тялото.

7) Край или начало.

Групите се структурират и водят по установен от БИГТ стандарт, като всяка група е уникална, спрямо индивидуалните особености на участниците.

Издава се сертификат за участие за 21 часа личен опит с гещалттерапия – кредит при последващо обучение.

Такса (за една среща): 60 лв.

 

СТАРТИРАЩИ ГРУПИ В

СОФИЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, ПЛОВДИВ

 

Начало: 8 ноември 2018 г. гр.София

Водещи: Мария Атанасова и Божидар Цендов

За записване и информация: 0888 309 719 / mariyapsy@gmail.com

Мария Атанасова е магистър психолог, гещалттерапевт. Професионални компетенции в областите на индивидуална, групова и семейна психотерапия. С опит в презентиране, водене на лекции и уъркшопи.

Божидар Цендов е магистър-психолог, гещалтистки консултант. Създател и водещ на семинари за личностна реализация. Автор на книгата “Пътеводител на будния дух”.

 

Начало: 13 ноември 2018 г. гр.Велико Търново

15 ноември 2018 г. гр.Габрово

Водещи: Велина Кръстинкова и Красимира Божанкова

За записване и информация: 0896 732 839 / vkrastinkova@yahoo.com

Велина Кръстинкова е магистър психолог “Психология на личността”, гещалттерапевт, 10 години практика, като психолог.

Красимира Божанкова е магистър психолог “Социална психология”, гещалттерапевт, фасилитатор “Системни констелации”.

 

Начало: 17 ноември 2018 г. гр.София

25 ноември 2018 г. гр.Пловдив

Водещи: Ирина Кирякова и Стоян Кузманов

За записване и информация: 0887 892 879 / irina.lazarova@gmail.com

Ирина Кирякова е гещалттерапевт и член на БИГТ и EAGT, позитивен психотерапевт и обучител, член на ДПБ. Автор на книгата “Любовта намира начин – психотерапия на ежедневието”. Има 16 години опит като психотерапевт на частна практика и 7 години като обучител по психотерапия.

Стоян Кузманов е магистър психолог, член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), хипнотерапевт, член на Българската асоциация по хипноза (БАХ), гещалтистки консултант. С опит в индивидуалната терапия и консултиране, и провеждането на професионални тренинги.

 

Очаквайте още групи в Бургас, Шумен, Разград, Благоевград.

Следете за други стартиращи групи, като се абонирате за имейл бюлетина на БИГТ.

Приемът на документи е отворен за кандидатстване в сертифицираното обучение по гещалттерапия през 2019 г.


Is this email not displaying correctly? View it in your browser

unsubscribe from this list