„Сега виждам как експериментът, който започнахме заедно с шепа хора преди години (…) се е превърнал в цялостен терапевтичен метод, зрял и развиващ се, който се преподава и практикува по целия свят.” Лора Пърлс

Отворен е приемът на документи за обучение по гещалттерапия 2023!


*Начало на обучението - 13 октомври.

*Интервютата с кандидатите ще се проведат в периода 01.09.-15.09.


Обучителната програма по гещалттерапия се определя като програма на ниво следдипломна специализация. Състои се от Базово ниво, даващо квалификация „Гещалт практикуващ консултант” и Напреднало ниво, което дава квалификация „Психотерапевт”.
В тези нива са интегрирани задължителните за съответната квалификация часове по „Теория и методология”, „Личен процес” в група, индивидуална и групова супервизия, лична психотерапия и задължителна клинична практика.
Според регулациите на Европейската асоциация по психотерапия (EAP) е необходима поне бакалавърска или еквивалентна степен (не по-малко от 2000 академични часа) в областта на помагащите професии или социалните науки. Психолози или социални работници са добър пример за лица, които имат право да станат гещалттерапевти.

Кандидатстване
1. Минимум степен „бакалавър” по психология, медицина или други хуманитарни и социални специалности (сканиран документ).
1.1. Еквивалент на степен „бакалавър”, в случай на по-късна професионална ориентация към помагащите професии и социалните науки.
2. Попълнен регистрационен формуляр (на английски език), който може да достъпите тук: Входно ниво
3. Професионална автобиография.
4. Две препоръчителни писма от преподаватели, професори, научни ръководители, супервизори, работодатели (с посочени контакти на препоръчителя). Препоръчител може да бъде колега, с когото работите или сте работили преди време.

Интервю
Провежда се от обучителите. За тези, които не владеят свободно английски език, е осигурен конферентен превод. След електронното подаване на документите и тяхното разглеждане, кандидатите своевременно ще бъдат уведомени за времето на провеждане на интервютата.
Минимална възраст на кандидатите за обучение е 25 години.
Участието във въвеждащ семинар и свободното владеене на английски език са условие за включване в обучението. „Първите 7 стъпки в гещалттерапията” са тематични преживелищни групи, които са равностойни на въвеждащ семинар. Очакваме вашите кандидатури на: admin@gestalt-bulgaria.org

За въпроси и уточнения можете да се обадите на телефони:
0898454154 - г-жа Антова, администратор на БИГТ;
0887892879 - Ирина Кирякова;
0888077515 - Елена Илиева

"Първите 7 стъпки в гещалттерапията" - тематични преживелищни групи

Виж повече