„Сега виждам как експериментът, който започнахме заедно с шепа хора преди години (…) се е превърнал в цялостен терапевтичен метод, зрял и развиващ се, който се преподава и практикува по целия свят.” Лора Пърлс

"Първите 7 стъпки в гещалттерапията" - тематични преживелищни групи

Виж повече