Същност

Gestalt pic1„Гещалт е цялост, форма. Гещалттерапията е разпознаване и осъзнаване на верния за нас образ във всеки конкретен момент. Гещалт е фигура и фон в неделима заедност. Гещалт  свързва  художника и платното в едно творческо взаимодействие, за да изваят миг живот. Гещалт е осъзнатост – докосване, чувстване и разбиране на момента тук и сега. Гещалт е гласът на нуждата, започващ  с шепот, категорично продължаващ  да търси вниманието ни и достигащ до крясък, ако бъде игнориран. Гещалт е свързване, контакт и отпускане. Гещалт не е просто терапевтична модалност, това е философия на живот. Философия, която вярва, че смисълът е в пътя и че покоят е част от движението, а не негова полярност. Гещалт е покана да размахаме крилата на сетивата си!”

Ирина Кирякова

 

 

Гещалтисткият подход е:

 

Феноменологичен

Той се фокусира върху субективните възприятия на човека и неговата реалност.

 

Екзистенциален

Основава се на „тук и сега“, като поставя фокуса върху отговорността на човека за неговата съдба.

 

Преживелищен

Съсредоточава се върху „Какво?” и „Как?” човекът мисли, чувства и как действа, докато изгражда отношения със средата си.

 

Диалогичен

Интересува се от създаване на автентичен диалог/„среща“ в терапевтичното взаимоотношение, гледайки на него като един от фундаменталните терапевтични елементи.