Началото

Gestalt_donKihot„Сега виждам как експериментът, който започнахме заедно с шепа хора преди години (…..) се е превърнал в цялостен терапевтичен метод, зрял и развиващ се, който се преподава и практикува по целия свят.”

Лора Пърлс

 

И така с малки стъпки след няколкогодишна подготвителна работа, подкрепяна от доверието и интереса на шепа хора, поставихме началото на Българския институт по гещалттерапия (БИГТ).

Водена бях от дългогодишен личен интерес към тази модалност подсилен от общуването ми с моя ментор Бюла Левинсон – гещалттерапевт. Рия вер Линден (съосновател на Чешкия институт по гещалттерапия (IVG), преди 20 години, беше основна фигура за мен в процеса на изясняване на концепцията за обучението по гещалттерапия и свързването ми със сега водещите обучители. Лоялността към мястото откъдето произхождам подкрепи желанието ми да предоставя енергията, опита и контактите си на психологията и психотерапията в България. Интересът на близки колеги и приятели към гещалттерапията беше допълнителна мотивация да поставим началото през 2011 г.

Основната цел на БИГТ е да създаде платформа за професионалното обучение на терапевти и консултанти и да осигури придобиване на квалификация по гещалттерапия по най-високите признати стандарти.

Обучението е структурирано по начин, съобразен с изискванията на Европейската асоциация по гещалттерапия (ЕАГТ) – гарантирана е квалификацията на обучителите и е осигурен хорариума, необходим за придобиване на международно признат сертификат за гещалттерапевт (от ЕАГТ) и европейска регистрация за психотерапевт (от ЕАП).

 

И така началото на гещалттерапията в България е вече факт  и ……… ПОКАНА.

 

Елена Илиева

Основател и директор на БИГТ

Член на ДПБ, Асоцииран член на Българската асоциация по музикотерапия (БАМ),  Почетен председател на Българската асоциация по системни констелации (БАСК), член на Международната асоциация по системни констелации – ISCA (International Systemic Constellations Association) – Комисия по образователни стандарти и документация, фасилитатор, обучител –DGfS, супервизор Системни фамилни констелации, съучредител на Фондация фамилни констелации България, учредител на Български институт по гещалттерапия (БИГТ), координатор на обучението по гещалттерапия за България.