Сега

От създаването си през 2011 г. до сега Българският институт по гещалттерапия (БИГТ) обучава вече близо 50 гещалттерапевти.

Подкрепящи обучението са титуляри обучители от три европейски гещалтистки института: чешкия инситут (IVGT), гръцкия институт (Gestalt Foundation), холандския институт (MultidiMens) и други чуждестранни гост-водещи.

В процес сме на подготовка на български гещалт обучители.

Бъдещите проекти на института включват съвместни дейности с правителствени и неправителствени организации от сферата на социалното подпомагане, консултантската работа и психотерапия.