Нарисувай Гещалт Картина

Shuplyak himself

„Нарисувай Гещалт картина” е обществена инициатива на БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ (БИГТ). Целта е да стимулираме креативността, да обогатим познанието и себепознанието на поелите предизвикателството, както и на зрителите. Като краен резултат желаем да внесем красота в света и да подкрепим друга неправителствена организация.

 

Заповядайте да го направим заедно!

 

Escher day_and_night

Условия за участие:

Картината да е сътворена на принципа на гещалт възприятието*.

Могат да участват всички, както млади, така и утвърдени автори, и хора от помагащите професии, експериментиращи с изкуство.

В първи кръг гещалт картините се състезават да намерят своето място в благотворителната изложба, организирана от БИГТ.
Във втори кръг, допуснатите творби се борят за две първи и две втори места.

Творците на първо място печелят:

Самостоятелна изложба за по 2 седмици всеки в G-център за обучение и изкуство и безплатно участие в отворен гещалт семинар.

Двамата участници на второ място печелят:

Обща изложба на двамата за 2 седмици в G-център за обучение и изкуство или безплатно участие в отворен гещалт семинар (по избор).

За всички участници, достигнали до благотворителната изложба са предвидени награди от спонсора.

 

Shuplyak mona

Снимки на картините си изпращайте до 22 Април 2016 г. на info@gestalt-bulgaria.org

Одобрените творби, избрани да участват в благотворителната изложба, ще бъдат качени на фейсбук страницата на БИГТ, където всяка от тях ще се бори за гласовете на публиката.

Датите за благотворителната изложба и заключителния търг ще бъдат допълнително обявени.

Може да се включите и в събитието ни във фейсбук, като ни помогнете да го популяризираме ТУК

 

*Какво е гещалт възприятие?
Гещалт психологията е теория, която разглежда човешкото възприятие.

В началото на 20 век М.Вертхаймер, К.Кофка и В. Кьолер провеждат редица експерименти в опит да разберат как и защо възприемаме някой обекти, а други не. Доказват тезата си, че възприемания обект (фигура) и заобикалящата го среда (фон), с всички техни елементи взети заедно, образуват едно възприятно цяло – цялостна форма, гещалт.

Така “гещалт ефекта” е способността и тенденцията на нервната ни система да генерира цялостни форми. А динамиката между фигурата и фона се подчинява на пет принципа/закона:
– За близост
– За подобност
– За движение
– За завършеност
– За прегнантност (стремежът към най – проста и ясна форма).

Така, в противовес на конструктивизма, разделящ изследваното на все по-малки части с цел обяснение на цялото, тук влиза холистичното твърдение “Цялото е повече от съставящите го части” … дори е относително независомо от тях. Няколко десетилетия по-късно Холизмът, Теорията на полето, Саморегулацията на организмите и Формирането на фигура и фон стават основните принципи на Гещалт терапията.

Някои световноизвестни автори, умело използващи гещалт възприятието в творбите си са:
Мориц К. Ешер, Роб Гонсалвес, Олег Шупляк.

Картини на тези автори може да разгледате на фейсбук страницата ни ТУК

Gonsalves ships

Осмелете се!
Очакваме вашите творби да минат от фона във фигурата на нашето възприятие.