Обучение

Програмата за обучение на специалисти по гещалттерапия е предназначена за хора с висше образование (минимум бакалавърска степен) в областите на хуманитарните и  социалните специалности – психолози, педагози, социални работници, лекари,  мениджъри по човешки ресурси и други.

Специалисти с друг вид образование също могат да се включат, при условие, че вече са променили посоката на дейността си към хуманитарни и консултативни практики и докажат еквивалентно обучение и/или професионален опит (виж PDF т.4.Прием …).

Учебната програма по гещалттерапия  е съобразена с изискванията на Европейската асоциация по гещалттерапия (виж PDF т.5.Програма…) и Европейската асоциация по психотерапия за подготовка на специалисти и акредитация.

При завършване на пълния курс на обучение участниците в него  ще  получат  сертификат “Гещалт психотерапевт” с международна валидност, осигурявящ регистрация към:

 

Програма

Цялостната програмата на обучение се състои от минимум 1450 часа:

600 часа теория и методология, проведени по преживелищен начин

150 часа супервизия

400 часа клинична практика

250 часа личен терапевтичен опит

50 часа по лично предпочитание

(участия в гещалт конференции, семинари, лекции, презентации и други)

 

Часовете са разпределени основно в следните нива:

 

Базисно ниво

Базисното ниво осигурява квалификацията „Гещалт практикуващ консултант”.

Фокусът е върху себепознание в група през гещалтистката парадигмата и преживелищно усвояване на теоретичния модел.

Състои се от 400 часа:

150 часа групово себепознание

250 часа теория и методология, проведени по преживелищен начин

Първа година на обучението – 10 двудневни модула.

Втора година на обучението – 6 четиридневни модула.

 

Напреднало ниво

Напредналото ниво осигурява квалификацията „Психотерапевт”.

Фокусът е основно върху задълбочаване на теоретичните познания и супервизия на вече гещалт практикуващите консултанти.

Състои се 480 часа теория и методология, и супервизия.

Трета и четвърта година на обучението – общо 10 петдневни модула.

 

Майсторски класове

Майсторските класове в обучението за гещалттерапевти добавят към необходимите часове теория и методология, и супервизия общо 80 часа (три срещи от 25-30 часа майсторски класове).