Обучители

Основни обучители:

Франс Мюлмиестер

Frans

Франс Мюлмиестер  работи като преподавател, инструктор и консултант от 1973 г. Започва в образование­то, но след това специализира здравни грижи и грижи за възрастни хора. По същото време се обучава  като гещалттерапевт и консултант по психосинтез.

През 1989 г. поставя основите на център за обучение, консултиране и терапия, наречен „Покана“ и от този момент досега работи  като инструктор, консултант, наставник и психо­терапевт.

Работи в Холандия, Германия, Белгия, Люксем­бург, Испания, Португалия, Норвегия, Русия, Гърция, Чешка република и Непал.

„Основата на дейността ми е комбинация от интереса ми към другите хора, ентусиазма ми към гещалтисткия подход и любовта ми към клоунадата и театъра, както, разбира се, опита ми в организациите от системата на здравеопазването и образованието.”

Регистриран член на Европейската асоциация по гещалттерапия (ЕАГТ) и Европейската асоциация за психотерапия (ЕАП), както и член и гост-преподавател на няколко гещалтистки института в Европа.

 

Естер Нойманова

EsterЕстер Нойманова  е магистър по педагогика  от Карловия  университет в Прага, магистър по Клинична психология от университета „Палаки” в Оломук.

Гещалттерапевт, обучител и супервизор, лектор.

Има частна практика в индивидуална, брачна и групова терапия.

От 14 години е обучител по гещалттерапия. Съучредител на Чешкия институт по гещалттерапия  „Institut pro výcvik v Gestalt terapii” (IVGT).

Естер Нойманова е член на:

  • Чешката асоциация по психотерапия.
  • Европейската асоциация по гещалттерапия (ЕАГТ) и секретар на ЕАГТ от 2007-2010 г.
  • Акредитиран обучител и супервизор към ЕАГТ  и в комисията по Обучителните стандарти към ЕАГТ.

Трите последни проекта, в които тя взема участие, са обученията  за гещалттерапевти в Тибет, Грузия и България.

 

Антония Константиниду

AntoniaАнтония Константиниду е магистър по социална и клинична психология (Солунски университет „Аристотел“). Има подготовка по и практикува когнитивно-поведенческа модификация и гещалттерапия.

Има частна практика в индивидуална, групова и брачна терапия. Тя е съосновател, обучител и супервизор в Психотерапевтичния и обучителен център „Гещалт фондация“, Гърция от 1999 г. Редактор е на новинарския бюлетин на „Гещалт фондация“.

Всяка година тя изнася лекции и преживелищни семинари на теми като съзнание, сънища, загуба, конфликт и радостта в живота.

Специализира в психологическа подкрепа на раково болни пациенти и грижещите се за тях, обучава и супервизира професионалисти и доброволци от сферата на психично здраве; има участия на няколко национални и международни конференции. Член е на научния комитет на Асоциацията на раково болните пациенти от Македония–Тракия“ и „Алма Зоис“ – асоциация  на жени с рак на гърдата, община Солун.

Антония Константиниду е пълноправен член на Асоциацията на гръцките психолози, Европейската  асоциация  по гещалттерапия (ЕАГТ) и Гръцката асоциация  по гещалттерапия, чийто съосновател е. Притежава  европейски сертификат за психотерапевт. Участва в проект на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП), свързан с професионалната компетентност на европейския психотерапевт.

Личните й интереси са към будизма, тай-чи и медитацията.

 

Катя Хаджилаку

KatiaКатя Хаджилаку е магистър по социална и клинична психология, психотерапевт, работещ с групи, хора в зряла възраст и семейни двойки. Гещалт обучител и супервизор, тя е съосновател и работи като обучител и супервизор в Психотерапевтичния и обучителен център „Гещалт фондация“, Гърция.

Катя Хаджилаку участва активно в планирането, организирането и осъществяването на обучителни, следдипломни програми и супервизия за професионалисти от помагащите и хуманитарните специалности с акцент върху човешките права, контрола върху насилието. Последните представляват едни от основните й интереси. Катя отговаря за координирането, проектирането и приложението на програми за доброволна работа в общността, в сътрудничество с организации и асоциации.

Тя е научен ръководител на планирането и оценката на различни програми и образователни материали за семинари по здравно образование, управление на конфликта и човешки права за професионалисти и учители от началното и основното образование в сътрудничество с ЮНЕСКО и други държавни и частни институции.

В своите групи и семинари тя се интересува и от комбинирането на изкуството и работата с тялото в гещалттерапията.

Катя Хаджилаку е пълноправен член на ЕАГТ и от седем години е член на Изпълнителния съвет на ЕАГТ. Отскоро е член и на Комисията по човешките права и социална отговорност на ЕАГТ, чиято цел е да изследва взаимовръзката между гещалттерапията и социополитическия контекст с конкретен акцент върху защитата на човешките права.

Говори френски и английски, а от миналата година изучава български език. Към момента допълнителните й интереси са аржентинското танго и психотерапевтичният процес чрез танц.

 

Мариян Храста

MarianМариян Храста е магистър инженер от университета по „Транспорт и комуникации” Жилина, магистър по Педагогически науки  от „Словашки университет” Братислава.

Има 3 годишен тренинг по Източна психология и Будистки учения в Сан  Франциско – „Дзен център”.

Гещалттерапевт, обучител и супервизор.

Пълноправен член е на Европейската асоциация по гещалттерапия (ЕАГТ) и Чешката асоциация по гещалттерапия.

Частна практика – индивидуално, брачно и групово консултиране. Гещалт семинари, обучения.

 

Допълнителни обучители:

Мартен Бос

Мартен Бос е гещалттерапевт, обучител, супервизор и супервизор на супервизори със седалище в Холандия.

Работил е в здравеопазването и образованието, и в НПО. От 1999 г. има частна практика. Води обучения за гещалттерапевти, държавни, бизнес и НПО организации, свързани с лидерство и многообразие. Основни в неговата работа са теми свързани с различност и адаптация. Работа с емигранти, маргинализирани групи, гранични групи младежи, хора с инвалидност, ЛГБТ. Други теми, по които Мартен изнася и мотивационни лекции са свързани с темите за мъжественост и страх. “Гещалтистката теория е базисна за мен: диалога, полевата теория и енергията на контакта. Това аз комбинирам в работата си със системния подход. Това, което ме мотивира е въпросът “Какво можем да постигнем с нашите лични и групови умения в настоящето с осъзнаване на нашите различия отнасящи се до позиция, цели и амбиции? Как да използваме това познание ефективно и пълноценно в социалния контекст на живота?”

 

Обучители майсторски класове:

Д-р Дайян (Дай) Ходсън

Д-р Дайян (Дай) Ходсън е ръководител на Магистърската програма по Гещалттерапия в института “Метаноя” във Великобритания.

Работи като супервайзор и психотерапевт от почти 20 години. В продължение на няколко години тя е председател на комитета за социално разнообразие, равенство и социална отговорност към UKCP (Психотерапиевтичния съвет на Великобритания). Понастоящем е член на редакционния екип на списанието British Gestalt Journal. Редовно фасилитира семинари на национални и международни конференции. Работи също така, като коуч и организационен консултант.

 

Д-р Линда Осборн

Д-р Линда Осборн е доктор по психология, регистриран психотерапевт.

Линда се занимава с консултиране и психотерапия от над 30 години. В продължение на 13 години, тя изпълнява длъжността на ръководител на катедра „Гещалт“ в Лондонския институт “Метаноя”, като се оттегля през 2012 г. Докторантурата й изследва ролята на висшето ръководство в контекста на психотерапевтичното обучение. Линда е учредителният председател на UKAGP – Националната гещалтистка организация на Обединеното Кралство. Тя е обучител и супервизор, член на Института за обучение по гещалттерапия. Също така е член на UKCP HIPC (Комитета за стандартизиране на обучението). Линда пътува и обучава терапевти по целия свят, участва в конференции, прекарва време със семейството си и обича да посещава нови места.

 

Д-р Талия Бар-Джозеф Левин

Талия е доктор по психология, клиничен психолог, гещалт терапевт, международен обучител, супервизор и бизнес консултант (специализиращ се в търговията на дребно и семейния бизнес).

Нейни обучители са били Мириам и Ървинг Полстер.

Понастоящем е председател на Израелската гещалтистка асоциация и е нейният представител в EAGT. Избран президент на AAGT, член на Intagio ЕК и съпредседател на института “Гещалт Йерусалим”. Заемала е позицията на ръководител на отдел “Гещалт” в Лондонския институт “Метаноя”, като с нейните усилия катедрата получава правото да дава академичната титла „магистър“. Била е академичен директор на 8-годишно обучение в Чехия и Словакия и 5-годишно обучение в Гърция, участва в организационно обучение в Италия и Полша. Тя е част от редакционната колегия на списание Gestalt Review. Редактирани от нея книги са: „The Bridge – Dialogues across Cultures”, “Gestalt Therapy Advances in Theory and Practice” и др. Тя е автор на значителен брой академични публикации в книги и списания. Освен това тя рисува, най-вече с акварелни бои, плете кошници, обича да готви и безкрайно се радва на две дъщери, две внучета и един съпруг.