Входно ниво

 Обучителната програма по гещалттерапия се определя, като програма на следдипломно ниво. Състои се от Базисно ниво – даващо квалификация „Гещалт практикуващ консултант” и Напреднало ниво – даващо квалификация „Психотерапевт”.

В тези нива са интегрирани задължителните за съответната квалификация часове по: „Теория и методология”, „Личен процес” в група, индивидуална и групова супервизия, лична психотерапия и задължителна клинична практика.

Според регулациите на Европейската асоциация по психотерапия (EAP) е необходима поне бакалавърска или еквивалентна степен (не по-малко от 2000 часа) в областта на помагащите професии или социалните науки. Психолози или социални работници са добър пример на лица, които имат право да станат гещалттерапевти.

Кандидатстване

  1. Минимум степен  „бакалавър” по психология, медицина или други хуманитарни и социални специалности (сканиран документ).
   1.1.  Еквивалет на степен  „бакалавър”, в случай на по-късна професионална ориентация към помагащите професии и социални науки.
  2. Попълнен регистрационен формуляр (на английски език).
  3. Професионална автобиография.
  4. Две препоръчителни писма от преподаватели, професори, научни ръководители, супервизори, работодатели (с посочени контакти на препоръчителя). Препоръчител може да бъде колега, с които работите или сте работили преди време.
  5. Интервю. Провежда се от обучителите. За тези, които не владеят свободно английски е осигурен конферентен превод. След електронното подаване на документите и тяхното разглеждане, ще бъдете уведомени за времето на провеждане на интервюто.
  6. Минимална възраст на кандидатите 25 години.
  7. Участието във въвеждащ семинар и свободното владеене на английски език са условие за включване в обучението. “Първите 7 стъпкки в гещалттерапията” са тематични преживелищни групи, които са равностойни на въвеждащ семинар.

Приемат се документи за кандидатстване в сертифицираното обучение по гещалттерапия. При обявяване на следващ прием, ще се свържем с вас.

Документите изпращайте на: irina@gestalt-bulgaria.org

Следете последните новини и събития, като се абонирате за имейл бюлетина на БИГТ.

Както и в социалните мрежи:

фейсбук страница: Български институт по гещалттерапия

фейсбук група: ГЕЩАЛТистки събития