Пети прием – втора група за сертифицирано обучение по гещалттерапия

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО ГЕЩАЛТТЕРАПИЯ ОБЯВЯВА

ПЕТИ ПРИЕМ – ВТОРА ГРУПА ЗА

СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕЩАЛТТЕРАПИЯ В БЪЛГАРИЯ

НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО – ЯНУАРИ 2018г.

 

Първа група на пети прием стартира обучението си през октомври 2017 г.

Все още може да се включите в пети прием – втора група, като кандидатствате до 15 януари 2018 г.

Начало на обучението за втора група – 20 януари 2018 г.

 

Условия за кандидатстване:

1. Минимум степен  „бакалавър” по психология, педагогика, медицина или други помагащи професии (сканиран документ).
2. Попълнен регистрационен формуляр (на английски език).
3. Професионална автобиография.
4. Две препоръчителни писма от преподаватели, професори, научни ръководители, супервизори, работодатели (с посочени контакти на препоръчителя). Препоръчител може да бъде и колега, с когото работите или сте работили преди време.
5.  Минимална възраст на кандидатите 25 години.
6. Владеене на  английски език – теория и методология се води на английски (при минимум 20 приети кандидати БИГТ осигурява превод).
7. Участие във въвеждащ семинар.

12 януари 2018 г. семинар “Въведение в гещалттерапията”.

8. Интервю – двустепенно, след електронното подаване на документите.

 

Регистрационният формуляр може да изтеглите ТУК

 

Документите се подават до 15 януари 2018 г. единствено на този  адрес: irina@gestalt-bulgaria.org

 

Базисният курс на обучението е с продължителност 2 години като  включва 160 часа личен процес в група и 260 часа теория и методология разпределени в 20 обучителни блока от по два до четири дни – всички обхващащи събота и неделя.

След успешно завършване на първите две години, обучаващите се имат възможност да започнат собствена терапевтична практика под супервизия, за което получават съответен документ.

Квалификация гещалттерапевт  съгласувано със стандартите на ЕАГТ (Европейска асоциация по  гещалттерапия) и съответно с ЕАП (Европейска асоциация по психотерапия)  се придобива след покриването на минималните  часове предлагани  в рамките на следващите 2 години. Те включват още 24 часа личен процес в група, 360 часа теория и методология и 72 часа супервизия.

 

За метода:

Гещалттерапията е направление в терапевтичната работа. Школа, с родоначалник Фриц Пърлс,  която се развива  в последните 75 години. Тя e неитерпретативна и неаналитична, съчетаваща източната философия със западната наука. Фокусирана е върху процеса и неговото осъзнаване в настоящия момент, със стремеж  към завършване и интеграция на по-рано отчуждени процеси и части от цялостния организъм.

Основни концепции на гещалттиския подход:
– Насочен е към диалога и е безоценъчен.
– Работи активно с настоящето – тук и сега.
– Стъпва върху учене, чрез опита (преживяването).
– Фокусиран е върху потенциала на клиента, вместо върху проблема.
– Фигура и фон – разглежда ситуацията на клиента (фигура), не изолирано, а като част от специфичен контекст на средата (фон).

 

Директор на БИГТ : Елена Илиева – 0894 24 75 15 /  0888 07 75 15

Координатор  прием и обучение: Ирина Кирякова – 0887 89 28 79