Първа гещалт конференция 18 Юни София “Полето на осъзнаване и контакт”

G-conf-cp

Каним ви на първата гещалт конференция „Полето на осъзнаване и контакт”.

Българския институт по гещалттерапия (БИГТ) е основан през 2011 г. с основната цел да осигури професионално обучение на гещалт психотерапевти по най-високите и признати стандарти.

Към момента близо 50 гещалт консултанти и терапевти се обучават в БИГТ.

През 2016 г. завършва първи прием, което e повода да организираме първата за България гещалт конференция.

Ще имате възможност да се срещнете с първите български гещалттерапевти и с нашите обучители от Холандия, Чехия и Гърция.

 

Заповядайте на 18 Юни (Събота) от 9.00 до 19.00 часа в „Дом на Москва в София”, ул.Г.С.Раковски 92.

 

Програма на конференцията

9.00 ч. Регистрация

9.30 ч. Официално откриване

9.45 ч. Лекция „Осъзнаването – благословия и проклятие”, лектор Франс Мюлмиестер

11.00 – 17.00 ч. Преживелищни уъркшопи и интерактивни лекции, представени от завършващите гещалттерапевти, на следните теми:

„Работа със сънищата в гещалттерапията”, водещ Десислава Лашкова

„Срам”, водещ Диана Калицова

„Нарушения на цикъла на контакта при панически атаки”, водещ Таня Кидакова

„Бърнаут”, водещ Ирина Кирякова

„Травма”, водещ Елена Илиева

„Депресиите – кръстопътища в живота ни”, водещ Мирена Пенчева

„Парадоксалната теория на промяната”, водещ Златина Кротева

17.00 ч. Импресия в движение – „Моето гещалт приключение”, представено от първите за България завършващи гещалт терапевти.

17.30 – 19.00 ч. Официално сертифициране, закриване и коктейл.

В програмата се предвидени две кафе паузи, време за обяд и коктейл.

Подробно описание на програмата може да разгледате във файла: Conference program.

 

Условия за участие:

  1. Попълнен формуляр за участие.
  2. Студентска книжка (сканиран документ – важи само за студенти).

 

Формуляр за участие може да изтеглите от тук: Registration form.

 

За контакт:

+35988 88 09170

info@gestalt-bulgaria.org

 

Заповядайте!

 

new-intake-2016