Шести прием за сертифицирано обучение по гещалттерапия

Български институт по гещалттерапия обявява

шести прием за

сертифицирано обучение по гещалттерапия в България

начало на обучението – 5 април 2019г.

Приемът на документи е отворен.

Интервюта с кандидатите се провеждат в момента.

Условията, начините и документите за кандидатстване вижте ТУК.

Документите се подават единствено на този  адрес: irina@gestalt-bulgaria.org

Базисният курс на обучението е с продължителност 2 години като  включва 160 часа личен процес в група и 260 часа теория и методология разпределени в 20 обучителни блока от по два до четири дни – всички обхващащи Събота и Неделя .

След успешно завършване на първите две години, обучаващите се имат възможност да започнат собствена терапевтична практика под супервизия, за което получават съответен документ.

Квалификация гещалттерапевт  съгласувано със стандартите на ЕАГТ (Европейска асоциация по  гещалттерапия) и съответно с ЕАП (Европейска асоциация по психотерапия)  се придобива след покриването на минималните  часове предлагани  в рамките на следващите 2 години. Те включват още 24 часа личен процес в група, 360 часа теория и методология и 72 часа супервизия.

За метода:

Гещалттерапията е направление в терапевтичната работа. Школа, с родоначалник Фриц Пърлс,  която се развива  в последните 75 години. Тя e неитерпретативна и неаналитична, съчетаваща източната философия със западната наука. Фокусирана е върху процеса и неговото осъзнаване в настоящия момент, със стремеж  към завършване и интеграция на по-рано отчуждени процеси и части от цялостния организъм.

Основни концепции на гещалттиския подход:
– Насочен е към диалога и е безоценъчен.
– Работи активно с настоящето – тук и сега.
– Стъпва върху учене, чрез опита (преживяването).
– Фокусиран е върху потенциала на клиента, вместо върху проблема.
– Фигура и фон – разглежда ситуацията на клиента (фигура), не изолирано, а като част от специфичен контекст на средата (фон).

Директор на БИГТ : Елена Илиева – 0894 24 75 15 /  0888 07 75 15

Координатор  прием и обучение: Ирина Кирякова – 0887 89 28 79