G222: ТРАВМА

“G222” са ежемесечни тематични вечери, организирани от Българския институт по гещалттерапия (БИГТ), които да представят на широката публика по интерактивен начин теми от терапевтичната практика, през гещалт парадигмата.

“G222” се провеждат всеки втори Вторник от месеца за два часа в G-център за обучение и изкуство – гр.София, ул.Герлово 4.

 

pptSlide01

 

Темата на 12 Април е “Травма”

 

“Травма е всяка негативна житейска случка която ни поставя в позиция на относителна безпомощност.” д-р Роберт Скеар

 

Във все по-бързо променящият се свят на непредвидимост, природни и социални катаклизми от последното столетие, всички ние сме преживели едно или друго травматично събитие. От физически, емоционални и психически наранявания, природни бедствия до загуби на близък, на работа, статус, сигурност и доверие.

Травмиращите събития са естествена, нормална част от живота. Те включват нашият инстинкт за самосъхранение, т.е. реакцията на “борба или бягство”, или “замръзване”, като това са екстремни и кракткосрочни реакции с цел оцеляване. Нервната система на всички животни включително и човека е в състояние да възстанови равновесието на нормално функциониране след отминаване на опасността и организма естествено преминава към саморегулация.

 

“Когато естествената саморегулация на организма не се възстановява в отсъствие на травмиращи стимули, говорим за травматични симптоми.” Питър Левин

 

Не само когато говорим за посттравматично стресово разстройство, панически атаки, депресивност, но и при неувереност, хронична невъзможност за довършване на работа/задачи, редица соматични заболявания и други, голям е шансът тези състояния да са резултат от недовършена реакция на нервната ни система на травматично събитие.

По време на тази лекция с преживелищни и интерактивни елементи ще научите за теорията на Питър Левин ”Соматичното преживяване” (Somatic Experiensing) и гещалттерапевтичните стратегии за интервенция в работата с травма.

 

Заповядайте на 12 Април (Вторник) от 18.30 часа в G-център за обучение и изкуство, гр.София, ул.Герлово 4.

 

Водещ: Елена Илиева

Магистър по психология СУ “Св.Климент Охридски”.
Над 25 години опит в психотерапевтична работа и консултиране.
Специализации в системна работа, музикотерапевтични техники, гещалттерапия.
Съосновател на ФФКБ, основател и директор на БИГТ.

 

Запишете се предварително на: 0888 80 91 70 (sms, Viber съобщение или обаждане с двете ви имена и текст “травма”).